Sälj din bostad med oss

Fastighetsnyckeln finns till för medvetna säljare som vill nå högsta möjliga slutpris. Vi säkerställer exceptionell standard i allt vi gör och våra förmedlingar bygger på genomtänkta beslut i alla steg. Varje detalj är noggrant planerad, från första kontakt till slutförd affär.

Vardagsrum med vit inredning

Fastighetsnyckeln är ett engagerat mäklarföretag och vi som arbetar här förstår nyttan i både strategin bakom försäljningen och i ytligare värden som inspirerande styling och genomtänkta visningar. Med erfarenhet och svar på alla tänkbara frågor, hjälper vi våra säljare genom hela processen.

Vi tummar aldrig på kvaliteten, allt för att våra kunder ska känna sig trygga med oss. Under ett personligt möte går vi igenom situationen och skräddarsyr en plan med utgångspunkt i vilken marknadsföring och vilken strategi som behövs.
Vill du veta mer om att sälja din fastighet? Kontakta oss eller kom in på ett kostnadsfritt rådgivningsmöte.

Allmänt om registrering och behandling

Fastighetsnyckeln AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifer rörande dig.
Fastighetsnyckeln AB lagrar dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål: Administrera intresseanmälan
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under tid tills objekt förmedlats ifall bevakning har anmälts. Annars gallring direkt.

Ändamål: Upprätta spekulantregister, visningslistor och förmedla objekt
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den samtyckes inte har lämnat sitt samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt att andra skyldigheter enligt lag t.ex. kundkännedom, köpekontrakt och likvidavräkning.

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade.

Sådan begäran framställs med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Christer Cederlund, Fastighetsnyckeln AB.
Telefonnummer: 0411-555700
E-post: christer@fastighetsnyckeln.se